zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS
SmodCMS

1 % podatku w roku 2012 za rok podatkowy 2011

23.02.2012

1 % podatku w roku 2012 za rok podatkowy 2011
        Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach Małych zwraca się z gorącą prośbą do
druhów strażaków, ich rodzin i sympatyków o przekazanie 1% z kwoty podatku - obliczanego przy rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) - na rzecz naszej jednostki. Za uzyskane
z darowizny pieniądze będziemy mogli zakupić niezbędny do realizacji zadań statutowych
m.in.: sprzęt pożarniczy i ratowniczy, umundurowanie i odzież ochronną jak również przeznaczyć je na szkolenia członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizację obozów i zimowisk dla MDP, organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie, organizację zawodów sportowo-pożarniczych.
Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny państwu. Przekazując swój 1% dla Związku to my
mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek nie jest darowizną, bo przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek – i to my
zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na naszą jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz Związku, z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy
uzbierać znaczącą sumę.
Przeznaczony przez Państwa 1% podatku, Związek OSP RP przekaże naszej jednostce
85 % wysokości wpłaty zadeklarowanej.
Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać
pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, nr KRS 0000116212.

Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%” tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres czyli

OSP KOSZYCE MAŁE, KOSZYCE MAŁE, 33-111,
UL. GŁÓWNA 29, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Wszystkich podatników, którym na sercu leży rozwój i kontynuacja chlubnych tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie Apelujemy o wspólne zaangażowanie się w kampanię „1% podatku dla
Związku OSP RP ”

                                                                                Z poważaniem

                                                                               Zarząd
                                                                                 OSP Koszyce Małe

Wersja do druku
« inne aktualności