zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS
SmodCMS

Nie dla czadu

04.03.2012

 W związku z coraz częściej pojawiającymi się wypadkami zatrucia tlenkiem węgla Państwowa Straż Pożarna podjęła kroki mające na celu podniesienie bezpieczeństwa ludności organizując akcję informacyjną w zakresie procedur postępowania na wypadek zaczadzenia oraz możliwości zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia.
Ochotnicza Straż Pożarna w Koszycach Małych przyłączając się do ogólnokrajowej akcji pod nazwą „Nie dla czadu!” w dniach 13-15 grudnia 2011 r. rozprowadziła ulotki informacyjne wśród mieszkańców Koszyc Małych.
Ulotka roznoszona przez druhów miała na celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniu jakie stwarza tlenek węgla, zawiera szczegółowe informacje jak postępować na wypadek zatrucia, wyjaśnia skąd się bierze czad i jak zapobiegać niebezpieczeństwu zaczadzenia.
Oprócz wiadomości praktycznych, ulotka zawiera informacje o historii powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach Małych i rozwoju, doposażenia jednostki na przestrzeni lat, cennej bezinteresownej działalności społecznej członków i oddaje hołd tym których już nie ma wśród nas, których praca i poświęcenie przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa życia mieszkańców Koszyc Małych.
Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją, której można podarować
1 % swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Wystarczy podać pełną nazwę czyli Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i wpisać w rubrykę - "Informacje uzupełniające" nazwę OSP KOSZYCE MAŁE, UL. GŁÓWNA 29, 33-111 KOSZYCE WIELKIE, WOJ. MAŁOPOLSKIE.
Wyraźmy w ten sposób naszą wdzięczność za ich trud i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz naszego bezpieczeństwa.

Wersja do druku
« inne aktualności